सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

कञ्चनपुर


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश http://molmac.p7.gov.np
2 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
3 निजामती किताबखाना http://www.pis.gov.np/
4 सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय https://ppmo.gov.np/
5 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूर पश्चिम प्रदेश, धनगढी,कैलाली http://mopid.p7.gov.np/
6 सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौँ https://www.mofaga.gov.np/
© 2024 Copyright : पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
Last Updated: 2080-01-22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.