सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

कञ्चनपुर


बोलपत्र
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 e-bid आह्वानको सूचना 2080-10-03 View
4 बोलपत्र संशोधन गरिएको बारे । 2080-02-01 View
5 बहुबर्षीय ठ‍ेक्का आयोजनाको e-Bid आह्वान 2080-01-20 View
6 e-bid आह्वानको सूचना 2080-01-08 View
7 शिलबन्दि दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 2079-12-24 View
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-12-24 View
9 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 2079-12-08 View
10 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-11-30 View
11 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-11-12 View
12 बोलपत्र रद्द गरिएको बारे । 2079-11-05 View
13 e-bid आह्वानको सूचना 2079-10-04 View
14 सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-10-18 View
15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-10-18 View
16 पुल निर्माण सम्बन्धी e- bid आह्वान 2079-09-24 View
17 बोलपत्र संशोधन गरिएको बारे । 2079-10-09 View
18 बोलपत्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना 2079-10-03 View
19 बोलपत्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना 2079-09-29 View
20 e-bid आह्वानको सूचना 2079-09-24 View
21 e-bid आह्वानको सूचना 2079-09-24 View
22 e-bid आह्वानको सूचना 2079-08-29 प्रभाव दैनिक View
23 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-02-16 अन्नपूर्ण दैनिक View
24 Invitation For Electronic Bids 2078-12-15 View
26 Invitation For Electronic Bids 2078-10-18 View
27 Invitation For Electronic Bids 2078-10-14 View
28 Invitation For Electronic Bids 2078-10-13 View
29 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2078-08-29 View
30 Invitation For Electronic Bids 2078-07-17 View
31 Invitation For Electronic Bids 2078-07-16 View
35 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।॥ 2077-10-28 नागरीक View
36 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।॥ 2077-10-29 नयाँ पत्रीका View
37 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पून: सूचना । 2077-08-14 नागरिक दैनिक View
38 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । 2077-08-14 नागरिक दैनिक View
39 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । 2077-08-14 अन्नपूर्ण पोष्ट View
40 Letter Of Intent 2077-08-07 View
41 invitation for bids for the procurement for works 2077-06-19 नागरिक दैनिक View
42 invitation for bids for the procurement of works 2077-06-06 नागरिक दैनिक View
© 2024 Copyright : पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
Last Updated: 2080-01-22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.